Vi förenklar beslutsfattares vardag


Vi samordnar data och processer för att effektivisera din verksamhet. Vi är experter på Business Intelligence, analys och hur information driver din verksamhet. Det kan handla om att komma åt intern data likväl som extern data eller integrera olika datamängder och lära sig tolka mönster och trender. Vi arbetar över hela kedjan, från behovskartläggning och utredning till implementation.Vårt erbjudande

Beslutstöd - Business Intelligence - innebär att skapa värde av den information som finns inom och utanför verksamheten. Att sammanställa, analysera och agera utifrån rätt information leder till bättre beslut och styrning.

Vi brinner för att hjälpa organisationer med detta. Vi är övertygade om att alla organisationer kan bli mer effektiva genom beslutstöd oavsett storlek eller förutsättningar. Vi utgår från er unika verksamhet och skapar med kostnadseffektivitet, engagemang och lång erfarenhet effektiva lösningar.

Utgångspunkt i verksamheten

Vår utgångspunkt är alltid er bransch och era specifika behov. Vi hjälper er att ta fram nyckeltal och skapar lösningar som är optimerade för just er verksamhet, snarare än att utgå från ett verktygsperspektiv med fokus på specifika funktioner i verktyget. Vi arbetar med effektmål, där vi analyserar effekten av de lösningar vi skapar, resonerar kring frågor som ”på vilket sätt förbättrar detta vår verksamhet konkret”.

Kostnadseffektivt

Vi fokuserar på total kostnadseffektivitet för beslutsstödsplattformen, där vi tar hänsyn till parametrar som licenskostnader, förvaltningskostnader och arbetssätt. Allt för många organisationer betalar för mycket i förhållande till kvalitet i beslutsstödsplattformen.
En viktig del är att se till att man använder de investeringar man redan gjort, optimalt, samt driver projekt agilt, småskaligt, men med kvalitet.

Flexibel arkitektur

Ett vanligt problem med beslutsstödsystem är att arkitekturen blir alltför komplex och tung, vilket leder till stor förvaltningsbörda och system som är kostsamma att vidareutveckla. Vår metod är att alltid anpassa arkitekturen till förutsättningarna och arbetar utifrån ”tänk stort – börja litet”. Vår erfarenhet och samling av best-practices gör att våra lösningar är perfekt avvägda mellan flexibilitet och kontroll.

Plan

Tillsammans med verksamheten sätter vi upp en vision för vad effektivt beslutsstöd kan leda till. Detta kombineras med en nulägesanalys, för att utarbeta en plan för att nå visionen. De olika komponenterna utvärderas och de som innebär störst verksamhetsnytta prioriteras.

Utveckling

Vi är experter på de verktyg och plattformar vi arbetar med, och ser till att lösningar utvecklas med mycket hög kvalité. Vi har en helhetssyn, oavsett om era behov är små, nischade lösningar eller kompletta plattformar med datalager.

Utbildning

En mycket viktig framgångsfaktor när det gäller beslutsstöd är att lösningarna förankras i verksamheten och användarna får den utbildning som krävs för att nyttja lösningarna optimalt. Vi arbetar aktivt med utbildning på alla nivåer för att ge maximal avkastning på er investering.


Jobba med oss!

Vi söker ständigt efter nya, engagerade och drivna medarbetare. Just nu söker vi dig med några års erfarenhet av utveckling inom beslutstödssystem och/eller datalager. Du skall gärna vilja jobba nära verksamheten och vara rådgivande i din roll som konsult. Som konsult på Decisio jobbar du i spännande kunduppdrag samtidigt som det kommer finnas utrymme för den personliga utvecklingen. Är du sugen på att arbeta i ett bolag där du får vara med att göra skillnad, skicka ditt CV till anders.langsbo@decisio.se